Interview – Anja Rolfes

Slovenský preklad nájdete nižšie.

 

Did you remember your beginnings of crossminton? How long have you been playing?

I got to know Crossminton and the club Speedlights München, that I’m playing for, in 2016 on a street festival in Munich where the club introduced itself and the sport. I tried it out and it was love at first sight. 8 years already.

Did you play different sport before crossminton?

I more or less grew up on the tennis court, because my parents also used to play. I played tennis actively in the team and on tournaments my whole childhood and youth. As a teenager I started to play Badminton in parallel and changed to only Badminton at around 20.

What do you like about crossminton?

I really like the flexibility of playing indoors and outdoors. Indoors is from my point of view best for the competition. Outdoors feels more like a funsport, but when the weather is good it’s so nice to play outside. And it helped to always stay active through the times of Covid restrictions.

What I like most about Crossminton is the community itself. In a very short time you get to know a lot of players and meet them on different tournaments and the atmosphere is always welcoming and friendly.

Do you have favorite male player, that you prefer to play double with?

Although the hometown of him is pretty far away from Munich, I started to play mixed doubles with Vincent Eulenberg from Münster and this is pretty big fun. Next time: Slovak Open 2024 and we are really looking forward to that!

Do you have some woman opponent which is tough for you to play against? Or somebody that know how to play against you?

Playing against Jasmina has been the biggest challenge yet, but I’m always really looking forward to the chance. In general I always approach the next match with big respect for my opponent and the upcoming task.

Do you have some special habits before tournament or matches?

The evening before the tournament I usually try to find good pasta for a lot of energy for the next day.

For the day of the tournament I always bring the same kind of food, e.g. energy bars, dextrose and magnesium.

Before the matches I tape my feet in a specific way, so that I don’t get problems running around the whole day. In-between matches I switch from sports shoes to flip-flops.

As we can see, you love travelling… Which country you love the most? And which country is on your travel list?

Last year I travelled to some countries for the very first time like Slovakia, Poland or Latvia. I love to get to know new cultures and countries and Crossminton gives such a good opportunity for it. The best trip for Crossminton, that I have ever done, was Japan in 2019. What an experience!

My travel (wish-) list is very long: in Europe, Portugal is still on my  list. The more, I would really love to go on a safari in Africa to see the animals in wild life and want to explore South America. But I obviously also like to return to some destinations in Europe, that I’ve already been to 😊

How can you describe your memories winning SLOVAK OPEN 2023? Before tournament, did you believe that you can win?

Slovak open was the first 1000 pts tournament in 2023. When I looked at the list of participants, I didn’t travel to Slovakia with the expectation of winning, because so many good players were also there and there were not too many big tournaments before, where I could compare my own level with the other players. So I always looked at the next match and took each challenge step by step.

For me, it was the first time winning a 1000 pts tournament and it was completely overwhelming – the biggest victory in my singles career yet. (Funnily I also won the Mixed competition with Adrian Lutz on Saturday, which I thought, was already the highlight of the weekend.)

Which match was the toughest for you?

The final of Slovak Open against Agate was very challenging. We already met in the group stage and I won in 2 sets straight. In the finals Agate started to show all of her skills and in the end it was a very tight three set match, that ended to my advantage.

Did you have a chance to see something that other players have to see in Bratislava? Do you have some recommendations?

After the tournament I stayed one more night in Bratislava to explore the city. We were lucky with the weather and enjoyed a stroll through the wonderful streets of old town and the views from the castle.

Just go with the flow. And don’t forget to try out some pirohy (traditional Slovak food)!

 SLOVENSKÁ VERZIA:

Anja Rolfes je nemecká reprezentantka v crossmintone a víťazka minuloročnej ženskej dvojhry a zmiešanej štvorhry na Slovak Open. Trochu sme ju vyspovedali a tešíme sa na jej tohtoročnú účasť na Slovak Open.

Ako si spomínaš na svoje crossmintonové začiatky? Ako dlho hráš?

Crossminton a klub Speedlights München, za ktorý hrám, som spoznala v roku 2016 na pouličnom festivale v Mníchove, kde sa klub predstavil aj so športom. Vyskúšala som to a bola to láska na prvý pohľad. Teda hrám už 8 rokov.

Venovala si sa pred crossmintonom aj iný šport?

Viac-menej som vyrastala na tenisovom kurte, pretože moji rodičia tiež hrávali tenis. Celé detstvo a mladosť som aktívne hrávala tenis v kolektíve a na turnajoch. Ako tínedžerka som začal paralelne hrať aj bedminton a okolo dvadsiatky som prešla iba na bedminton.

Čo sa ti páči na crossmintone?

Veľmi sa mi páči flexibilita hrania vnútri aj vonku. Z mojho pohľadu by sa malo súťažne hrať iba vo vnútri a vonku to vyzerá skôr ako hra pre zábavu. Keď je dobré počasie, je príjemné hrať sa vonku. Počas obmedzení v dobe Covidu to pomohlo zostať vždy aktívny.

Na crossmintone sa mi najviac páči samotná komunita. Vo veľmi krátkom čase spoznáte množstvo hráčov a stretnete sa s nimi na rôznych turnajoch a atmosféra je vždy príjemná a priateľská.

Máš obľúbeného hráča, s ktorým najradšej hráš štvorhry?

Hoci jeho rodné mesto je dosť ďaleko od Mníchova, začala som hrať zmiešanú štvorhru s Vincentom Eulenbergom z Münsteru a je to celkom zábava. Nasledujúci turnaj: Slovak Open 2024 a my sa už naozaj tešíme!

Máš nejakú súperku, proti ktorej sa ti ťažko hrá?

Hrať proti Jasmine bola zatiaľ najväčšia výzva, ale vždy sa na túto šancu veľmi teším. Vo všeobecnosti vždy pristupujem k ďalšiemu zápasu s veľkým rešpektom k súperovi a nadchádzajúcej úlohe.

Máš nejaké špeciálne zvyky pred turnajom alebo zápasmi?

Večer pred turnajom sa väčšinou snažím nájsť dobré cestoviny aby som mala veľa energie na ďalší deň.

V deň turnaja jem vždy rovnaký druh jedla, napr. energetické tyčinky, dextróza a horčík. Pred zápasmi si tejpujem nohy špecifickým spôsobom, aby som nemala problémy hrať celý deň. Medzi zápasmi prechádzam zo športovej obuvi na šľapky.

Ako vidíme, ráda cestuješ… Ktorú krajinu máš najradšej? A ktorú krajinu by si ešte chcela navštíviť?

Minulý rok som prvýkrát cestovala do krajín ako Slovensko, Poľsko alebo Lotyšsko. Ráda spoznávam nové kultúry a krajiny a crossminton mi na to dáva dobrú príležitosť. Najlepší výlet za crossmintonom, aký som kedy absolvovala, bolo Japonsko v roku 2019. Aký zážitok!

Môj cestovateľský zoznam (prianí) je veľmi dlhý: v Európe je stále na mojom zozname Portugalsko. O to viac by som chcela ísť na safari do Afriky, aby som videl zvieratá vo voľnej prírode a chcela by som preskúmať Južnú Ameriku. Ale samozrejme sa tiež rád vraciam do niektorých destinácií v Európe, kde som už bola 😊

Ako by si opísala svoje spomienky na víťazstvo na SLOVAK OPEN 2023? Verila si si pred turnajom, že môžeš vyhrať?

Slovak Open bol prvým 1000 bodovým turnajom v roku 2023. Keď som si prezerala zoznam účastníkov, necestovala som na Slovensko s očakávaním víťazstva, pretože tam bolo aj toľko dobrých hráčov a predtým nebolo príliš veľa veľkých turnajov, kde som mohola porovnať svoju vlastnú úroveň s ostatnými hráčmi. Vždy som sa teda pozrela na najbližší zápas a brala každú výzvu krok za krokom.

Pre mňa to bolo prvýkrát, čo som vyhrala 1000-bodový turnaj a bolo to úplne ohromujúce – zatiaľ najväčšie víťazstvo v mojej kariére vo dvojhre. (Je zábavné, že som v sobotu vyhrala aj súťaž zmiešanej štvorhry s Adrianom Lutzom, o ktorej som si myslela, že to už bola vrcholom víkendu.)

Ktorý zápas bol pre teba najťažší?

Finále Slovak Open proti Agate bolo veľmi náročné. Stretli sme sa už v skupinovej fáze a vyhrala som v 2 setoch za sebou. Vo finále začala Agáta predvádzať všetky svoje schopnosti a nakoniec to bol veľmi tesný trojsetový zápas, ktorý skončil v môj prospech.

Mala si možnosť vidieť v Bratislave niečo, čo iní hráči musia vidieť? Máte nejaké odporúčania?

Po turnaji som zostala ešte jednu noc v Bratislave, aby som preskúmala mesto. Mala som šťastie na počasie a užila som si prechádzku nádhernými uličkami starého mesta a výhľadku z hradu. Jednoducho ísť s prúdom. A nezabudnite ochutnať pirohy.

 

Katarína Daduľáková, Vladimír Pjecha

Foto: Facebook

 

About Post Author

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Follow by Email