Slovenský ranking

Slovenský ranking je tvorený iba zo slovenských hráčov, ktorí sa zúčastnili slovenských a medzinárodných turnajov. Body sa z rankingu mažú rok po turnaji alebo po dvoch rokoch z ME a MS.

 

Muži

 

Ženy

 

Chlapci do 18 rokov

 

Dievčatá do 18 rokov

 

Dievčatá do 14 rokov

 

Chlapci do 14 rokov

 

Chlapci do 12 rokov

 

Dievčatá do 12 rokov

 

Muži nad 40 rokov

 

Ženy nad 40 rokov

 

Muži nad 50 rokov

 

Dievčatá do 16 rokov

Chlapci do 16 rokov